فرم ثبت نظرسنجی

به منظور ثبت نظر، پیشنهاد و شکایات از طریق فرم زیر اقدام نمایید تا در اسرع وقت کارشناسان سله سرویس پیگیری های لازم را انجام دهد.  سوال 1 : نحوه برخورد و راهنمایی همکاران در بخش پذیرش و تحویل محصول:

  عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

  سوال 2 : مدت زمان انتظار جهت تحویل دستگاه :

  عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

  سوال 3 : کیفیت خدمات ارائه شده بر روی دستگاه و قطعات:

  عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

  سوال 4 : هزینه دریافتی در قبال موارد خارج از گارانتی :

  عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف

  سوال 5 : اطلاع رسانی شرکت پس از انجام خدمات و آماده شدن دستگاه :

  عالیخوبمتوسطضعیفخیلی ضعیف