اطلاع رسانی زمان گارانتی

اطلاع از میزان زمان باقیمانده گارانتی محصولات

برای اطلاع از میزان زمان باقیمانده از گارانتی محصول خریداری شده می توانید از 2 روش از طریق فرم زیر اقدام نمایید، در روش اول با وارد کردن شماره سریال محصول  و در روش دوم با وارد کردن شماره کارت گارانتی که بر روی محصول خریداری شده الصاق شده است در کادر مشخص شده در ذیل